ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλίες Θερμότητας
Pellet
Ξύλο
Ηλεκτρική Θέρμανση
Φωτοβολταϊκά
Δραστηριότητες / Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

cob_mit_sp
Οι Λέβητες συμπύκνωσης  είναι οι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον λέβητες που υπάρχουν. Επιτυγχάνουν  πολύ υψηλή απόδοση, άνω το υ 105%. Η τεχνική συμπύκνωσης αντιπροσωπεύει την μοναδική διαδικασία που μας επιτρέπει να  εκμεταλλευτούμε ολοκληρωτικά, την ενέργεια  που παράγεται από τον λέβητα. Στους κοινούς λέβητες,  κατά την καύση του πετρελαίου ή αεριού , εκτός από την επιθυμητή θερμότητα δημιουργούνται και καυσαέρια. Όταν τα καυσαέρια φύγουν από το λέβητα σ την καμινάδα, μαζί τους φεύγει και ένα μέρος της θερμικής ενέργειας. Οι λέβητες συμπύκνωσης λειτουργούν είτε με πετρέλαιο είτε με αέριο. Η βασική τους αρχή  είναι ότι τα καυσαέρια δεν οδηγούνται κατευθείαν στην καπνοδόχο αλλά περνούν μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας όπου ψύχονται. Με τον τρόπο αυτό  οι υδρατμοί που περιέχουν  συμπυκνώνονται και αποδίδουν  πίσω στο σύστημα θέρμανσης την ενέργεια τους (λανθάνουσα θερμότητα καυσαερίων).
Το συμπύκνωμα δηλαδή το νερό αδρανοποιείται σε μια ειδική συσκευή και οδηγείται στην αποχέτευση.Οπότε ενώ τα καυσαέρια στους κλασικούς λέβητες βγαίνουν στην ατμόσφαιρα σε μια θερμοκρασία από 150 οC - 250 oC  στους λέβητες συμπύκνωσης τα καυσαέρια βγαίνουν σε μια θερμοκρασία από 50 οC - 70 oC.


Γιατί  να επιλέξουμε ένα λέβητα  συμπύκνωσης καυσαερίων
  • Ο λέβητας συμπύκνωσης, έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το συμβατικό λέβητα.
  • Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) ανεμιστήρας του λέβητα συμπύκνωσης, εγγυάται  μεγάλο βαθμό απόδοσης σε όλο το εύρος ισχύος του λέβητα.
  • O λέβητας συμπύκνωσης επιτυγχάνει μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα, σε κάθε τύπο εγκατάστασης:
    • Έως 15% σε συστήματα με θερμαντικά σώματα.
    • Έως 35% σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  • Eνα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των λεβήτων συμπύκνωσης, είναι ότι πλησιάζουν την τέλεια καύση, δεν παράγονται επικίνδυνοι ρύποι όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα), ή τα ΝΟx (οξείδια του αζώτου), κάτι που από οικολογικής απόψεως τους κάνει ιδανικούς.
Το μοναδικό μειονέκτημα του λέβητα συμπύκνωσης είναι το υψηλό κόστος του αλλά όμως εξαιτίας το υ μεγάλου βαθμού απόδοσης του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καλύπτει το αρχικό υψηλό κόστος έναντι των κλασικών λεβήτων.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον Γερμανικό λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης COB της Wolf GmbH
Χρήση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση: Αξιόπιστη & Πολύ Οικονομική Λειτουργία
(Πηγη: Toshiba – Carrier)

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλο τον τεχνικό κόσμο ότι η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση το χειμώνα αποτελεί
την πλέον οικονομική λύση θέρμανσης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος από την καύση (ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο σε ρύπους) επιβάλλουν την επανεξέταση του συμβατικού τρόπου θέρμανσης των κτιρίων και την επιλογή λύσεων που εξοικονομούν ενέργεια & πόρους από το περιβάλλον.

Ο λόγος που η θέρμανση με χρήση αντλιών θερμότητας είναι σημαντικά οικονομικότερος από τη συμβατική θέρμανση με καύση οφείλεται στην άντληση θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.


Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται δεν μετατρέπεται σε θερμική, (όπως συμβαίνει στις ηλεκτρικές θερμάστρες) αλλά χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού συμπιεστή και την άντληση θερμότητας από & προς το περιβάλλον.
Ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή ο βαθμός αποδοτικότητας COP (Coefficient of performance) στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας κυμαίνεται από 2,5 έως 5, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται (Inverter – hi-efficiency heat exchangers – control) & τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια γεωγραφική περιοχή όπου η θέρμανση μέσω της άντλησης θερμότητας μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης στα 3/4 του πληθυσμού (Κεντρική & Νότια Ελλάδα _ Γεωγραφικές Ζώνες Α & Β)

Για να ποσοτικοποιήσουμε την οικονομικότητα της χρήσης των αντλιών θερμότητας ας δούμε το ακόλουθο παράδειγμα, που αφορά τη μέση κατοικία στην Ελλάδα, με επιφάνεια 90 τετρ. μέτρα και θερμικές απώλειες 10 kW

2


3


Παρατηρούμε ότι με την χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση έχουμε οικονομία έως και 64% σε σχέση με συμβατικό λεβητοστάσιο με καύση πετρελαίου!!
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται και γραφικά στον ακόλουθο πίνακα:

4


Εύκολα αντιλαμβανόμαστε την σημασία επιλογής μιας κλιματιστικής μονάδας με υψηλό βαθμό απόδοσης & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α, που ενώ έχει υψηλότερο κόστος αγοράς, εξασφαλίζει πολύ χαμηλότερο ετήσιο κόστος λειτουργίας.
Ειδικότερα αν η μέση ετήσια ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση μιας κατοικίας είναι 8000 ~ 9000 kWh/έτος (που ισοδυναμεί με ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 1000 λίτρα), το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλίας θερμότητας και βαθμό αποδοτικότη τας COP 5 είναι 210 €. Από την άλλη πλευρά μια αντλία θερμότητας με χαμηλό βαθμό COP 2,5 θα έχει διπλάσιο ετήσιο κόστος ήτ οι 425 €.
Πόσο τελικά συμφέρει η αγορά μιας αντλίας θερμότητας no-branded και χαμηλού βαθμού απόδοσης και αξιοπιστίας;
Ελάχιστα έως καθόλου αν υπολογίσουμε ότι το υψηλότερο κόστος αγοράς αντλιών θερμότητας με υψηλό COP/ΕΕR αποσβένεται σε λιγότερο από 5 πέντε έτη, από την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους που προσφέρει σε σχέση με την ίδιας ισχύος μονάδα με χαμηλό COP/ ΕΕR (ακόμα και αν είναι 30%~40% φθηνότερη)
 


Πρόγνωση Καιρού!
Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μελέτη ΕΜΠ
Μελέτη ΕΜΠ
Πρωτοβουλία για το παιδί
Πρωτοβουλία για το παιδί - Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας