ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλίες Θερμότητας
Pellet
Ξύλο
Ηλεκτρική Θέρμανση
Φωτοβολταϊκά
Δραστηριότητες / Ηλιακά Συστήματα

 

Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Ηλιακός θερμοσύφωνας

Ο ήλιος μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά με πολλούς τρόπους. Τα θερμικά ηλιακά συστήματα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουν κυρίως νερό. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι η πιο διαδομένη μορφή, αλλά όχι η μόνη. Τα θερμικά ηλιακά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στη θέρμανση, ακόμα και στον κλιματισμό!

Σήμερα χρησιμοποιούνται τα συστήματα combi, που συνδυάζουν την ηλιακή ενέργεια με κάποια άλλη μορφή ενέργειας και μειώνουν τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ζεστό νερό. Υπολογίζεται ότι χρησιμοποιώντας σύγχρονους ηλιακούς συλλέκτες, με επιφάνεια ίση με το 15% - 20% του εμβαδού του σπιτιού, επιτυγχάνεται περίπου 40% κάλυψη των αναγκών από τον ήλιο.

Αντιπροσωπεύουμε στην Βέροια την εταιρεία NOBEL η οποία παράγει τους επιλεκτικούς ηλιακούς θερμοσίφωνες  APOLLON και ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

 

Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

 

1. Μπόϊλερ με δυο εναλλάκτες τύπου μανδύα.
2. Λέβητας.
3. Κυκλοφορητής λέβητα.
4. Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης.
5. Κυκλοφορητής ηλιακού κυκλώματος.
6. Ηλεκτροβάνα για την αποφυγή της αναστροφής της ροής όταν οι συλλέκτες έχουν μικρότερη θερμοκρασία από το μπόϊλερ.
7. Μειωτής πίεσης νερού χρήσης
8. Συλλέκτες ζεστού νερού στα διαμερίσματα.
9. Δοχείο διαστολής μπόϊλερ.
10. Δοχείο διαστολής λέβητα.
11. Ασφάλεια μπόϊλερ.
12. Ηλιακοί συλλέκτες.
13. Δοχείο διαστολής ηλιακού κυκλώματος.
14. αυτόματος πλήρωσης ηλιακού κυκλώματος.

 

 

 

Ηλιακή θέρμανση

Σχηματική αναπαράστηαση συστήματος ηλιακής θέρμανσης

Ακολουθώντας τη λογική του κλασικού ηλιακού θερμοσίφωνα (θέρμανση νερού από τη θερμότητα του ήλιου), τα  ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης όχι μόνο εξασφαλίζουν δωρεάν ζεστό νερό, αλλά μπορούν να συνεισφέρουν στη θέρμανση  ενός κτιρίου μειώνοντας έως και 45% την κατανάλωση ενέργειας. Για την υποστήριξη της θέρμανσης και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μιας κατοικίας απαιτούνται περίπου 10 m2 συλλεκτικής επιφάνειας και ένα θερμοδοχείο 500 lt για 100 m2 θερμαινόμενης επιφάνειας.

Το αντιψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα στους συλλέκτες ζεσταίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες έως και 90οC. Ενας κυκλοφορητής μεταφέρει την ηλιακή ενέργεια μέσω ενός εναλλάκτη στο θερμοδοχείο (Buffer). Η διαθέσιμη αποθηκευμένη ενέργεια διοχετεύεται στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου (θέρμανση δαπέδου, fan coils, θερμαντικά σώματα) και συμπηρώνεται όταν δεν επαρκεί από βοηθητική πηγή ενέργειας (λέβητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας, ηλεκτρολέβητας)

 

 

 

 

Πρόγνωση Καιρού!
Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μελέτη ΕΜΠ
Μελέτη ΕΜΠ
Πρωτοβουλία για το παιδί
Πρωτοβουλία για το παιδί - Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας